Rezerwacje/Cennik

 

Termin Cena
Podane ceny dotyczą rezerwacji dla 2-4 osób. Dla 5-6 osób dopłata wynosi 50 zł za dobę.

Lipiec, Sierpień

– wolne terminy

5-10.07

11-16.07  

25-29.08

480 zł/doba

 

 

 

Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień 

Min 2 noce 

450 zł/doba

Sylwester –

30.12.24 – 2.01.25

Termin zarezerwowany

650 zł/doba

 

W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz mieszkańców wsi prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w Domku Słoneczne Wzgórze. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczna z akceptacją regulaminów.

Regulamin domku

 

1. Warunkiem przekazania obiektu jest zawarcie umowy najmu podczas zameldowania. Do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych identyfikujących Osoby rezerwującej (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer telefonu kontaktowego).

2. Kwatera wynajmowana jest przez gości na dobę.

3. Meldunku dokonujemy niezwłocznie po przybyciu.

4. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu wymagają opłacenia całej kwoty w momencie rezerwacji.

5. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem (z góry) – do 7 dni roboczych przed przyjazdem.

Od Rezerwującego pobierana jest kaucja w wysokości: 300 zł tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zarządcy wobec Rezerwującego, w szczególności wynikającej z powstałej szkody, kary umownej, opłat lub wynagrodzenia. Kaucja wpłacana jest najpóźniej 7 dni przed przyjazdem .

Kaucja jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego, a w przypadku płatności on-line, na rachunek lub kartę, która została użyta do płatności za rezerwację, w terminie 3 dni od daty wyjazdu, pod warunkiem niestwierdzenia żadnej szkody w Obiekcie.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn od nas niezależnych, należność za cały pobyt ustalona wcześniej nie ulega zmianie.

7. Anulowanie rezerwacji. Anulowanie rezerwacji (rezygnacja z pobytu) przez Osobę rezerwującą winna być zgłoszona poprzez wysłanie e-maila z adresu, z którego była dokonana rezerwacja. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek lub kwota za pobyt nie ulegają zwrotowi. Zwracana jest jedynie kaucja, jeżeli została wpłacona.

8. Osoba rezerwująca ma prawo do zmiany terminu pobytu bez potrącenia zadatku na następujących warunkach (łącznie): – zmiana następuje nie później niż 30 dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem przyjazdu, – wskazany nowy termin jest dostępny, – wskazany nowy okres pobytu obejmuje tę samą liczbę nocy co pobyt pierwotny, – wskazany nowy termin pobytu ma miejsce w tym samym roku kalendarzowym, co pierwszy dzień pobytu terminu pierwotnego.

9. Doba zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się w dniu wyjazdu o 11:00.

10. W momencie przekazania klucza do domu stajecie się Państwo gospodarzami tego miejsca. Prosimy swoim zachowaniem nie zakłócać wypoczynku mieszkańcom wsi.

11. Na terenie gospodarstwa obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 7:00.

12. Gość powinien poinformować o zauważonych uszkodzeniach w domku, niezwłocznie po jego zajęciu.

13. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.

14. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (wyznaczone na to miejsce to taras) oraz kategoryczny zakaz używania urządzeń grzewczych: kuchenek, grzałek, farelek.

15. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić dom w trybie natychmiastowym bez zwrotu wcześniej dokonanej opłaty.

16. Zakazuje się przebywania innych osób niż zgłoszone w rezerwacji na terenie domku oraz na terenie posesji, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z właścicielem domku.

17. Goście są zobowiązani sprawować opiekę nad osobami nieletnimi przebywającymi w obiekcie „Dom Słoneczne Wzgórze”. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują w szczególności – podczas korzystania z placu zabaw, trampoliny, grilla, ogniska oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu „Domu Słoneczne Wzgórze” (infrastruktura towarzysząca).

18. Właściciel/Zarządca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu „Dom Słoneczne Wzgórze” oraz infrastruktury towarzyszącej.

19. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w obiekcie oraz sprzątają po sobie (odpowiedni sprzęt jest dostępny na miejscu: odkurzacz, mop, wiaderko, miotły, itp.). Bardzo prosimy o segregację śmieci i umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach dostępnych na terenie obiektu bądź odpowiednio oznaczonych workach znajdujących się w domku.

20. Kominek. Wynajmujący przekazując domek Najemcy udostępnia mu kominek opalany drewnem. Korzystanie z kominka jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w domku i na jego terenie podczas okresu najmu, powstałe z jego winy lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego.

Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.

Zakazuje się palenia w kominku innym materiałem niż przygotowane drewno (w szczególności foliami, plastikami, śmieciami, ubraniami, butami),  pieczenia w nim żywności oraz suszenia jakichkolwiek materiałów które mogą spowodować pożar.

21. Wynajmujący oświadcza, że na terenie posesji udostępnia Najemcy siekierę (narzędzie ostre) w celu cięcia drewna. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z w.w. siekiery, zwłaszcza z uwagi na jej użycie w sposób niewłaściwy, z niedochowaniem należytej ostrożności oraz użycie przez nieletnich, będących pod opieką odpowiedzialnych za nich osób dorosłych.

22. Ognisko. Drewno na ognisko można zakupić u właścicieli obiektu (50 zł taczka drewna) bądź skorzystać z drewna już przy nim zgromadzonego. Dostęp do drewutni ma wyłącznie gospodarz.

23. Udostępniony grill murowany może być opalany wyłącznie brykietem lub węglem drzewnym ( opał we własnym zakresie ).

24. Proszę o utrzymanie w czystości rusztów (grill, ognisko) czyszcząc je po użyciu dostępnym środkiem oraz szczoteczką. Popiół z grilla po wystygnięciu wymiatamy do metalowego wiaderka a następnie wsypujemy do kosza z odpadami mieszanymi.

25. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domu przedmioty wartościowe i pieniądze.

26. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

27. Zabrania się wynoszenia z domu pościeli, narzut, ręczników, kocy, poduszek i innych przedmiotów będących wyposażeniem obiektu.

28. Goście z czworonożnymi przyjaciółmi ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich pupili i sprzątają po nich w obrębie posesji. Jeżeli pościel w domu, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.

29. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, oraz załatwianie przez zwierzęta potrzeb fizjologicznych w pokojach.

30. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zabezpieczania mebli oraz tekstyliów przed zniszczeniem oraz pozostawieniem sierści.

31. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domu.

32. Za obecność pupila obowiązuje opłata w wysokości 30 zł/doba.

33. Odpłatność za zgubiony klucz – 50 zł.

34. Osoba rezerwująca jest zobowiązana do przekazania treści niniejszego regulaminu pozostałym osobom, które będą przebywały na terenie obiektu noclegowego ‚,Dom Słoneczne Wzgórze”.

Ze wszystkimi problemami i zapytaniami proszę kierować się bezpośrednio do mnie.

Życzę miłego pobytu! Wioleta 🙂

Tel. 731 580 143 

 

Regulamin korzystania z Sauny

 

1. Przed wejściem do sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.

2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.

4. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

5. Na teren sauny zabrania się:

– wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

– wykonywania zabiegów kosmetycznych,

wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

– wnoszenia napojów alkoholowych,

– palenia tytoniu,

– niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

6. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.

7. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

8. W saunie należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą.

9. Z sauny korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

10. Z sauny NIE MOGĄ korzystać osoby:

cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,

osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przed lub w trakcie korzystania z sauny może prowadzić do utraty przytomności.

11. Przed wejściem do Sauny należy: zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha, zdjąć obuwie.

12. Podczas korzystania z beczki z zimną wodą nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

13. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.

14. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

15. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się ochłodzić w beczce z zimną wodą.

16. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

17. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

18. Właściciel/Zarządca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wynikłe z nieprawidłowego korzystania z sauny oraz beczki z zimną wodą.